Przykładowe badania Joy Day

Badania przeprowadzone w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Rolnej, PWSZ w Sulechowie przy współpracy z Katedrą Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Oznaczenie antagonizmu badanych szczepów, wchodzących w skład napoju probiotycznego. Wzgląd na mikroorganizmy wskaźnikowe i chorobotwórcze

Przeprowadzone badania wykazały wysoką aktywność bakteriobójczą i bakteriostatyczną szczepów bakterii probiotycznych wchodzących w skład koncentratu Joy Day wobec badanych szczepów bakterii chorobotwórczych. Zarówno G(-) pałeczek jelitowych jak i G(-) laseczek i ziarniaków (Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtillis).

Przeprowadzono także badania preparatu Joy Day, z którego usunięto (na okoliczność analizy) aktywną biomasę bakterii probiotycznych. Wynik wykazał, że napój pozbawiony bakterii probiotycznych, także w znacznym stopniu zachowuje swoją bakteriobójczą aktywność.

Badania

Badania w tzw. modelu jelita. Badanie przeżywalności bakterii fermentacji mlekowej zawartych w preparacie Joy Day w symulowanych warunkach moelowych przewodu pokarmowego

W tym celu wykonano dwuetapowe eksperymenty w warunkach laboratoryjnych. Co więcej, odtworzono model przewodu pokarmowego z uwzględnianiem żołądka i jelita cienkiego. Celem badania było sprawdzenie w kolejnych etapach, czy bakterie fermentacji mlekowej są zdolne do przeżycia w środowisku imitującym agresywne warunki panujące w układzie pokarmowym człowieka.

Przeprowadzone badania wykazały, że liczebność komórek po inkubacji w modelu jelita, pozostaje na poziomie 105 jtk/ml. Świadczy to o dobrym profilu odporności bakterii probiotycznych w preparacie. W efekcie, predestynuje je do spożycia doustnego bez dodatkowych zabezpieczeń np. kapsułek.

Badania profilu bioróżnorodności preparatów z zastosowaniem cytometru przepływowego wyposażonego w cztery lasery i 11 detektorów fluorescencji i dedykowanego oprogramowania BD Aria™

W wyniku porównywania profilu bioróżnorodności przed i po badaniu w modelowym doświadczeniu symulującym warunki stresowe panujące w pasażu jelitowym, nie stwierdzono istotnych różnic w składzie jakościowym mikroorganizmów wchodzących w skład preparatu. Świadczy to o zrównoważonej odporności szczepów wchodzących w skład badanych kompozycji probiotycznych.

Oznaczenie wrażliwości bakterii probiotycznych stosowanych w składzie produktu na antybiotyki (metoda krążkowo-dyfuzyjna)

Wrażliwość mikroorganizmów na antybiotyki jest bardzo istotnym zagadnieniem, szczególnie w aspekcie medycznym. Ich głównym celem stosowania jest wyeliminowanie drobnoustrojów z miejsca infekcji lub z chorego organizmu. Dlatego istotna jest wrażliwość produktów probiotycznych serii Joy Day na główne grupy antybiotyków, w tym: ß-laktamowe, aminoglikozydowe, tetracykliny i makrolity.

W efekcie stwierdzono:

  • Słabą odporność do grupy antybiotyków ß-laktamowych (ampicylina)
  • Umiarkowanie słabą odporność do grupy antybiotyków makrolidowych (erytromycyna)
  • Zróżnicowaną odporność do grupy antybiotyków aminoglikozydowych
  • Umiarkowaną odporność w odniesieniu do antybiotyku – gentamycyna
  • Brak wrażliwości na antybiotyk – streptomycyna
  • Brak wrażliwości do grupy antybiotyków tetracykliny – oksytetracyklina.

Tetracykliny należą do grupy antybiotyków najczęściej stosowanych po antybiotykach ß-laktamowych. W przeprowadzonych badaniach zastosowano antybiotyk – Oksytetracyklina. Badane w tym doświadczeniu szczepy bakterii probiotycznych, zawartych w napojach Joy Day, okazały się być oporne na antybiotyk będący przedstawicielem tetracyklin (w stężeniu 30 μg/ml).

Podsumowanie

Powyższe wyniki badań potwierdzają przydatność bakterii probiotycznych dla człowieka wchodzących w skład napojów probiotycznych serii Joy Day. Mogą być one podawane bezpośrednio po a także w trakcie terapii antybiotykami. Zażywanie preparatu ma na celu wspomóc i odbudować naturalną mikroflorę bakteryjną.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>